Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PO BETONIE Sebastian Wiśniowski z siedzibą w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listowanie na adres: Katowice, ul. Warszawska 40/2A
40-008

– telefonicznie: +48 512 959 313

– mail: kontakt@pobetonie.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

w celu oferowania naszych produktów i usług, w tym drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu zawarcia umowy, realizacji usług w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO);

w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– imię i nazwisko,

– nr telefonu,

– adres e-mail,

– adres zamieszkania,

– nr dokumentu tożsamości.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowym, marketingowym.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, realizacji usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy.
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, realizacji usług przetwarzamy do zakończenia realizacji umowy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  3. Twoje dane kontaktowe pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. PLIKI COOKIES 

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.